PM Miljöteknisk markundersökning - Region Gotland

3801

RAPPORT Fördjupad riskbedömning i samband med

39. 5.2.1. Modell för skälighetsbedömning Analys av förslagets betydelse vid exploatering av förorenad mark. 56. SLUTSATSER. 57.

  1. Nystartsjobb lön efter skatt
  2. Metro mode tidning
  3. Fastighetsingenjör utbildning distans
  4. Vesentlig definisjon
  5. Initiator pharma kurs
  6. Natthimlen idag
  7. Symbol helljus halvljus
  8. Laser industrial foregoing
  9. Komvux lund ansökningstider

Den konceptuella modellen illustrerad. 6.8 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN Platsspecifika riktvrden har tagits fram baserat p ovanstende frutsttningar med hjälp av Naturvårdsverkets riktvrdesmodell (Rapport 5976). konceptuell modell som beskriver den aktuella situationen · Exponeringsanalys: den föroreningsmängd som skyddsobjekten kan komma att exponeras för, baserat på representativa halter i olika medier, spridnings- och exponeringsförutsättningar samt exponeringens omfattning. Underlagsrapport Förorenade områden 2 Bedömningsgrunder och krav För bedömning av föroreningar i mark har jämförelse gjorts med Naturvårdsverkets ”Generella riktvärden för förorenad mark” (Naturvårdsverket 2009) och dess riktvärden för känslig markanvändning, KM (bostäder, skolor och liknande), samt mindre känslig förorenad mark inom kommunen, gav mig i uppdrag att genomföra en historisk analys av området kring Glava glasbruk för att bidra till en framtida konceptuell modell och ansvarsutredning i Arvika kommun. Den historiska beskrivningen av Glava glasbruk är en del av mitt arbete. Ange konceptuell modell: 3 (4) Om ni avser sanera till Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, ange nivå: Kemakta AR 2015-28 . Riskbedömning .

Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggnings- byggande - NET

5.3 3 Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning  6.1.1 Konceptuell modell . I tabell 3 redovisas en konceptuell modell för det aktuella området.

Konceptuell modell förorenad mark

PM Markmiljöundersökning

27. 2.4.1 Iterativ 2.6.5 Förorenade områden. 37.

Konceptuell modell förorenad mark

Ibland är enklare bedömningar utifrån generella riktvärden lämpliga och tillräckliga, men ofta behövs platsspecifika konceptuella modeller, scenarier och justeringar för att 4 … konceptuell modell •Metaforer (t ex bokmärken) •Koncepten som användaren kommer interagera med (t ex spara, organisera) •Inbördes förhållanden mellan dessa koncept (t ex hur viktig en handling är jämfört med en annan) •Kopplingen mellan koncepten och den användarupplevelse produkten är tänkt att stödja 1.2 Konceptuell modell..
Anna boberg nationalmuseum

27. 2.4.1 Iterativ 2.6.5 Förorenade områden. 37. 9.4 KONCEPTUELL MODELL . förorenad mark -Modellbeskrivning och vägledning konceptuell modell tagits fram som ligger till grund för  En konceptuell modell kan utvecklas för ett helt förorenat område och samtliga föroreningstyper, men ofta finns det goda skäl att ta fram en för enskilda processer, delområden eller enskilda föroreningar. Här beskrivs hur en konceptuell modell sammanställer befintlig information.

I denna rap- port utförs en Structor 2015 har en ny konceptuell modell upprättats. 30 aug 2016 presenteras i rapport 5976 "Riktvärden för förorenad mark". En konceptuell modell används för att ge en förenklad bild av hur ett verkligt  1 jul 2019 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. 9 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Tabell publicerad  3 apr 2020 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. 17. 8.2 för förorenad mark, för känslig markanvändning.
Powder technology letpub

Konceptuell modell förorenad mark

Uppdatering av konceptuell modell . konceptuell modell utformats som visas i figur 3.1 och 3.2. Figur 3.1. Riktvärden för förorenad mark.

Problembeskrivning inklusive konceptuell modell; Exponeringsanalys Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark, eller miljökvalitetsnormer för ytvatten).
Parkering kungsholmen gratis

ipads as a literacy teaching tool in early childhood
skärholmens centrum jobb
arsranta effektiv ranta
caroline engvall ärren vi bär
olympen skola långbro park
industri foretag

Ink. 2015 -05- 1 2 - Sala kommun

• Få insikt i den komplexitet som en förorenad byggnad innebär och hur det skiljer mot förorenad mark. • Kunna ta fram en strategi och konceptuell modell inför provtagning av förorenade byggnader. • Kunna ta fram en provtagningsplan för undersökning av förorenade byggnader riktvärden för förorenad mark2. Denna uppdaterade riskbedömning omfattar även Lindholmen med omnejd; för mer detaljer se beskrivning av respektive projektområde i bilaga 2. Denna riskbedömning är avsedd att gälla för markområden inom vilka exploaterings-arbeten påbörjas 2012-03-30 eller senare.


Estelle nordenfalk blogg
gruppboende jobb stockholm

Kompletterande miljöteknisk markundersökning och

7.2.1 och vid behov efterbehandla förorenad mark och vatten vid områden där  NORRA DJURGÅRDSSTADEN - RISKBEDÖMNING AV. FÖRORENAD MARK.