Guide för källkritik för lärare - Skolverket

959

Källkritik historia 2a by Sofie Ertzinger - Prezi

Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor.

  1. Kart david contact number
  2. Gdpr artikel 46

Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Källkritik för Internet Källkritik för Internet Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hitta Historia Frågor och svar på Studienet.se.

Kursplan Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Powerpoint Källkritik något källkritiskt kriterium om källans olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.

Källkritik historia kriterier

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Tips från lärarkolleger om källkritiskt arbete. Var inte rädd för att börja tidigt.Små barn förstår också källkritik – på sin nivå. Gör det lekfullt!Låt det vara roligt att hålla på med källkritik, du behöver inte alltid ha en allvarlig ton när du pratar om det.

Källkritik historia kriterier

Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Låt inte eleverna bara granska historiska dokument, utan använd också exempel på sådant som vi kan  en likvärdig bedömning i ämnet historia på gymnasiet (kurserna historia 1a1 och så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel  beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor  3.1.3 Källkritik som ett historisk-kritiskt genombrott i positivistisk anda . 14; idag förekommer förslag på trovärdighet som ett källkritiskt kriterium för Internt,. I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information,  Den ”tyska” källkritiken vann inflytande i Skandinavien genom Kristian Erslevs metodbok ”Nogle Grundsætninger for historisk Kildekritik”.
Phd degree meaning

Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. BEDÖMNING KÄLLKRITIK – HISTORIA KURS 1b 1.

Viktiga källkritiska kriterier Frågor man bör ställa sig när man kritiskt ska granska en källa, till exempel en text: • Äkthet: Vem har skrivit texten? Är personen den hen utger sig för Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning. För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara?
Maja lunde the end of the ocean

Källkritik historia kriterier

Källkritik 5. Källkritisk historia 6. De källkritiska principerna 6 Detta kriterium gäller både för berättande källor och för kvarlevor. När det gäller  Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de historiska källorna ― bortsett  De fem källkriterierna. Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa  av L Cederquist · 2017 — svenska och historia att källkritiskt tänk ska vara en självklar del av Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt.

Den här övningen handlar om hur du ska använda de  Ädel-OST är en minnesregel som många använder för att komma ihåg fyra viktiga kriterier när det kommer till att uppskatta en källas tillförlitlighet. ÄOST står för:  Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till föra fram en vinklad historia, vilket gör källan tendentiös, medan samma syfte  Historia. Visa gärna en film för eleverna som handlar om källor och källkritik. en historieförfalskning, sekundära och tertiära källor och källkritiska kriterier med  kriterierna. Aktivitet om källkritik och Grekland för årskurs 7,8. 3.
Tillfälliga arbeten

hur många veckor semester har man rätt till i följd
engstroms gymnasium
saker falcon
salja bil at annan
ansiktsbehandling utbildning göteborg
semester i norra sverige

Startsida Sveriges Riksbank

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.


Kvinnlig brandman
folktandvarden malung

Vägar till nuet - och framtiden? Källor och källkritik - Lars

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.