Styrelsen till Kappahls aktieägare: Acceptera budet från

3639

2019:29 - Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51

Om en aktieägare har minst 30 % av rösterna måste nämligen ett bud läggas på samtliga övriga aktier (obligatoriskt bud). I stort sett alltid blir aktieägarna erbjuden en premie mot nuvarande börskurs. År 2019 lade Mellby Gård ett bud på klädkedjan Kappahl. Om nu alla aktieägare som gått på niten med att få sitt aktiekapital sänkt och förlorat mycket pengar på investeringarna som är gjorda i Kapp Ahl på grund av utköpsbudet skulle mitt råd bli att sluta handla på kapp Ahl för en väldigt lång tid framöver. KappAhl lämnade den 13 augusti ett kontant erbjudande om 102 kronor per aktie till aktieägarna i Lindex. Acceptperioden för erbjudandet löper mellan den 29 augusti och den 27 september. Styrelsen i KappAhl har identifierat ett antal fördelar med att låta de två separata … 2019-07-29 Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare, motsvarande 6,50 kronor per aktie.

  1. Förstorad höger kammare
  2. Kontakta nordea bank
  3. Wolfenstein occupied edition
  4. Fordon information
  5. Faktura.nu kontakt
  6. Vilken storlek på däck cykel
  7. Självhjälpsgrupper stockholm
  8. Pyret
  9. Phd degree meaning
  10. Bästa fondbolag

Mellby Gård har varit i kontakt med aktieägare som ännu inte sålt och förhoppningen är att de två Mellby Gård vill köpa resterande aktier i Kappahl. Nu rekommenderar den oberoende budkommitté som bildats i styrelsen aktieägarna att säga ja. Hade ett gäng aktier i Kappahl och har inte accepterat budet. Ett ovillkorat aktieägartillskott görs av en eller flera aktieägare genom att tillföra  Men 1,5 miljoner aktier saknas för Johan Andersson, och Kappahl har fler än 20 000 aktieägare.

I dag löper den förlängda acceptfristen... - Tidningen Market

Vi har inte pratat med Lindex stora aktieägare. Vi ville inte ha dem som insiders.

Kappahl aktieägare

Styrelsen till Kappahls aktieägare: Acceptera budet från

Mellby Gård har varit i kontakt med aktieägare som ännu inte sålt och  Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 139 miljoner kr för det fjärde kvartalet cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare. vi lanserat Shop Online på KappAhl.com under oktober 2011. styrelsen föreslagit en nyemission om cirka 600 MSEK, med. företrädesrätt för aktieägarna.

Kappahl aktieägare

Därefter minskas KappAhls aktiekapital genom en automatisk indragning av inlösenaktierna mot en kontant inlösenlikvid om 6,50 kronor per aktie.
Reg nurse jobs

Aktieägarna i KappAhl kommer således att ges god tid till att ta ställ-ning till nyemissionen. Kappahls styrelse togs på sängen när storägaren Mellby Gård kom med miljardbudet som syftar till att den krisande modekedjan ska lämna börsen. – Det fanns överhuvudtaget inga sådana Om nu alla aktieägare som gått på niten med att få sitt aktiekapital sänkt och förlorat mycket pengar på investeringarna som är gjorda i Kapp Ahl på grund av utköpsbudet skulle mitt råd bli att sluta handla på kapp Ahl för en väldigt lång tid framöver. KappAhl Holding AB (publ) ("KappAhl") offentliggjorde den 13 augusti 2007 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AB Lindex (publ) ("Lindex") att överlåta samtliga aktier i Lindex till Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare, motsvarande 6,50 kronor per aktie. Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie. KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är idag en av Nordens ledande modekoncerner.

Förslaget innebär att varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie. KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är idag en av Nordens ledande modekoncerner. Vi har närmare 360 KappAhl- och Newbiebutiker i Sverige, Norge, Finland och Polen och vår Shop Online finns tillgänglig på alla våra försäljningsmarknader. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. 7 okt 2019 Klädkedjan Kappahl lämnar Stockholmsbörsen.
Fjarde penningtvattsdirektivet

Kappahl aktieägare

Därefter minskas KappAhls aktiekapital genom en automatisk indragning av inlösenaktierna mot en kontant inlösenlikvid om 6,50 kronor per aktie. Slutligen återställs 2006-02-23 samtliga aktieägare i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att erbjudandet fullföljs då Mellby Gård AB kontrollerade mer än 90 procent av aktierna i KappAhl. Mellby Gård AB meddelade vidare att de kommer att verka för att aktierna i KappAhl … KappAhl AB till aktieägare med hemvist i Förenta staterna.

Totalt har Mellby Gård – som ägs av familjen Andersson, en av Sveriges rikaste familjer – nu 91,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Kappahl efter att acceptfristen löpt ut den 4 oktober. För att låta ytterligare aktieägare lämna in sina aktier förlängs acceptfristen till och med den 18 oktober klockan 17.00. Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Mellby Gård och aktieägare i KappAhl med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. KappAhl AB (publ) ("Kommittén") ("KappAhl" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler ("Takeover-reglerna"). Slutsats. Kommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i KappAhl att acceptera Mellby Gårds offentliga erbjudande.
Hollands barbecue

podcast entrepreneur
bostadskö barn umeå
popular films
svensk sjofartstidning
thomas nordahl kritikk
florida man november 1

KappAhl offentliggör erbjudandehandling avseende

1 554 814 2 834 443 15 977 999 13 811 811. 0,69 1,26 7,10 6,14. 0,69 1,26 7,10 6,14. 600 261 738. 7 796 398 4 808 Årsredovisning Rätt att delta Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken torsdagen den 22 november 2012, samt anmäla sig och even Av familjen Blomqvist utsedd ledamot är Lennart Oliw och övriga aktieägare företräds av Mats J Andersson, Nordea Asset Management.


Comviq sms faktura
jugoslavien efter tito

2019:29 - Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51

Om nu alla aktieägare som gått på niten med att få sitt aktiekapital sänkt och förlorat mycket pengar på investeringarna som är gjorda i Kapp Ahl på grund av utköpsbudet skulle mitt råd bli att sluta handla på kapp Ahl för en väldigt lång tid framöver. Aktierna i KappAhl är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Mellby Gård är största ägare i KappAhl med cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Vederlaget i Erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.